Lớp bóng đá Tp.HCM

Lịch học các lớp bóng đá trẻ em Tp.HCM (Lứa tuổi: U5 – U6/ U8 – U9/ U11 – U12  & U14 – U15)   KHAI GIẢNG LỚP BÓNG ĐÁ TRẺ EM – THÁNG 2,3 & THÁNG 4,5 – NĂM 2020                LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA   @ … Đọc tiếp Lớp bóng đá Tp.HCM