Lớp bóng đá Tp.HCM

Lịch học các lớp bóng đá trẻ em Tp.HCM (Lứa tuổi: U5 – U6/ U8 – U9/ U11 – U12  & U14 – U15)        THÔNG BÁO … MỚI ! Nhằm đáp ứng nhu cầu chơi & học bóng đá của các em khi vào năm học mới: Năm học 2018 – 2019 … Đọc tiếp Lớp bóng đá Tp.HCM