Lớp bóng đá Tp.HCM

Lịch học các lớp bóng đá trẻ em Tp.HCM (Lứa tuổi: U5 – U6/ U8 – U9/ U11 – U12  & U14 – U15)   LỚP BÓNG ĐÁ – HÈ 2019′          LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA – HÈ 2019′   @ Khóa 1: 11,12/6 & 15,16/6/2019 @ Khóa 2:18,19/6 & 22,23/6/2019 … Đọc tiếp Lớp bóng đá Tp.HCM